banner1
banner2
banner3

Kompaniýa syn

HUARUI GROUP Çäkli

Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd.

Köp pudaklar üçin poroşok materiallarynyň doly hataryny hödürleýär, bu, islendik bazardaky elektron, aerokosmos, lukmançylyk, gaz turbinasy, awtoulag, çalgy, metallurgiýa we nebithimiýa pudaklary ýaly poroşok önümleriniň talaplarynyň hemmesini diýen ýaly kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.
Uly göwrümli we hemmetaraplaýyn poroşok öndürýän enjamlar we innowasion poroşok çözgütlerini taýýarlamak bilen meşgullanýan in engineeringener işgärleri bilen, bazarlarymyzyň isleglerinden has ýokary çykmaga synanyşýarys.

KOREBIR

Önümleriň klassifikasiýasy

KOREBIR

Biziň artykmaçlyklarymyz

Poroşok hünärmeni

Poroşok hünärmeni

Hytaýyň öňdebaryjy poroşok öndürijisi hökmünde Huarui, 10 ýyldan gowrak wagt bäri demir tozy pudagynda ýöriteleşip, 80-den gowrak ýurtdan 5000+ müşderä hyzmat etdi

has köp
Zawodyň göni bahasy

Zawodyň göni bahasy

Biziň kompaniýamyz önümçiligi, amaly we ösüşi birleşdirýän kärhana, şonuň üçin çykdajylaryňyzy azaltmak üçin size bäsdeşlik bahalaryny hödürläp bileris

has köp
Giňden ýaýran programmalar

Giňden ýaýran programmalar

Poroşoklarymyz elektron, aerokosmos, lukmançylyk, gaz turbinasy, awtoulag, çalgy, metallurgiýa we nebithimiýa pudaklarynda giňden ulanylýar

has köp
Çeýe müşderi hyzmaty

Çeýe müşderi hyzmaty

Kompozisiýany, görnüşini we mukdaryny islegleriňize görä sazlap bileris.Dürli garyndy seriýalarynyň öndürijiligini we ýerine ýetirilişini barlamak isleseňiz, gözleg we önümçilik hyzmatyny berip bileris

has köp
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Önümçilik gözegçiligi bilen birleşdirilen iň oňat hilli çig malyň saýlanylmagy, ygtybarly önümleri kepillendirýär.Şeýle hem, köp-köp hil yzygiderliligine baha berýäris

has köp

habarlar

08

2022 / Okt

Bor karbid tozy

Bor karbid tozy
KOREBIR

08

2022 / Okt

Lityum batareýalary üçin strategiki materiallar

Lityum batareýalary üçin strategiki materiallar
KOREBIR

14

2022 / Sentýabr

Sferik alýumina: çykdajyly termiki ...

Sferik alýumina: tygşytly ýylylyk geçiriji tozan materialy
KOREBIR

06

2022 / Iýun

Seýrek metallarda “gaty ýigitler”

Seýrek metallarda “gaty ýigitler”
KOREBIR

06

2022 / Iýun

3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň M ...

3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň esasy goşundylary
KOREBIR

06

2022 / Iýun

Malylylyk spreý poroşokynyň haýsy aýratynlyklary bolmaly ...

Malylylyk spreý tozanlary haýsy aýratynlyklara eýe bolmaly?
KOREBIR

hyzmatdaş hyzmatdaş

logo (1)
logo (2)
logo (3)
logo (4)
logo (5)
logo (6)