Biz hakda

hakda (1)

Kompaniýanyň tertibi

HUARUI topary tarapyndan saklanýan “Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd.” termal pürküji (FS, HVOF, APS), gaty ýüzbe-ýüz (PTA, lazer bilen örtmek, TIG we ş.m.) ýaly köp sanly önümçilik üçin poroşok materiallaryny hödürleýär. .), poroşok metallurgiýasy (PM, MIM, 3D çap. keramiki materiallar.Poroşok önümçilik enjamlaryny we innowasiýa pudra çözgütlerini taýýarlamak bilen meşgullanýan in engineeringener işgärleri bilen, bazarlarymyzyň isleglerinden has ýokary çykmaga synanyşýarys.

Gaty ýüzli materiallarymyzyň giň önüm çyzgysy (FTC, SFTC, MTC ETC, FeMo, FeV, FeW), termiki pürküji tozy (nikel esasly öz-özüne erginli poroşok, kobalt esasly öz-özünden garyndy poroşok, demir esasly öz-özünden garyndy ergin tozy) .

Kümüş poroşok seriýasy (kümüş poroşok, kümüş bilen örtülen mis poroşok, kümüş bilen örtülen aýna tozy we ş.m.), nitrit (AlN, SiN, TiN,), MoS2, MoSi2 we ş.m. deňsiz-taýsyz özleşdirme mümkinçilikleri bilen birleşip, diýen ýaly duşuşmaga mümkinçilik berýär. elektron, aerokosmos, lukmançylyk, gaz turbinasy, awtoulag, çalgy, metallurgiýa we nebithimiýa pudaklaryny öz içine alýan islendik bazardaky poroşok önümleriniň talaplary.

Soňky birnäçe ýylyň içinde önümleriň elýeterliligini we öndürijiligimizden ýokary we ýokary hilli önümleriň netijeliligini üpjün etmek üçin önümçilik desgalaryna maýa goýduk.Hil barlaghanamyz hem ajaýyp we kadaly.Synag netijesi ygtybarly.Mundan başga-da, üçünji tarap synag guramalaryndan harytlaryň synag netijeleriniň her toplumynyň dogrudygyny anyklamagyny soraýarys.Poroşok çözgütleri bilen üpjün ediji bolmak borjumyz, müşderilerimize zerur zatlary tapmaga kömek etmek üçin her ädimimizi etmegimizi üpjün edýär.

Global müşderi hyzmaty, satuw we paýlaýyş toparlary siziň möhüm poroşok islegleriňizi kanagatlandyrmaga taýyn.Goşmaça maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

PAXTON ™ CHENGDU HUARUI-e degişlidir, bu marka 2014-nji ýylda ulanyldy, ähli poroşok seriýamyzda giňden ulanyldy.

hakda (2)

Senagatymyz bilen baglanyşykly içerki we daşary ýurt sergilerine gatnaşyň

Busanda 1-2013 ITSC sergisi

Busanda 2013 ITSC sergisi

2-2014 Barselonada ITSC sergisi

2014 Barselonada ITSC sergisi

Los Anjelesde 3-2015 ITSC sergisi

Los Anjelesde 2015 ITSC sergisi

4--2016 Şanhaýda ITSC sergisi

2016 Şanhaýda ITSC sergisi

Düsseldorfda 5-2017 ITSC sergisi

Düsseldorfda 2017 ITSC sergisi

Pekinde 6-21-nji Essen kebşirleýiş we kesiş ýarmarkasy

Pekinde 21-nji Essen kebşirleýiş we kesiş ýarmarkasy

Hindistanda 7-Essen sergisi

Hindistanda Essen sergisi

Hindistanda 8-2-nji ýerüsti we örtük ýarmarkasy

Hindistanda 2-nji ýerüsti we örtük ýarmarkasy