Beýleki önümler

Beýleki önümler

 • Hytaý zawody Outlet Zirconium Nikel garyndy poroşok

  Hytaý zawody Outlet Zirconium Nikel garyndy poroşok

  1. Üç synp: Zr30Ni70, Zr70Ni30, Zr50Ni50

  2. Zawodyň bahasy bilen ýokary hilli

  3. Professional we güýçli tehnika goldaw berýär

  Zirkonium nikel garyndysy aýratyn garyndydyr.Poroşok görnüşi çal-gara.
  Wodorod saklaýjy materialyň we ýangyç materialynyň täze görnüşi hökmünde Zr30Ni70 garyndy tozy Zr poroşokdan soň ikinji ýerde durýar.Harby senagatda, magdançylyk we elektron önümlerinde giňden ulanylýar.Zr poroşokyny çalyşmak üçin täze ýanýan material hökmünde Zr30Ni70 garyndy tozy häzirki ösüş tendensiýasydyr.Arassa metal zirkonium poroşokynyň ýokary işjeňligi we howa bilen kontaktda ýangyn howpy bar, saklanylanda ýaramazlaşmagy hem aňsat.Ajaýyp wodorod saklaýjy material hökmünde Zr30Ni70 garyndy tozy hem gowy gözleg we amaly ösüş perspektiwalaryna eýedir.

 • Vanadium Nitride Vanadium Azot garyndysy NITROWAN 12

  Vanadium Nitride Vanadium Azot garyndysy NITROWAN 12

  Wanadiý azot garyndysy diýlip hem bilinýän Wanadiý nitridi, mikro-garyndy polat önümçiliginde ferrowanadiniň ornuny tutup biljek täze garyndy goşundy.

 • Pokary arassa kristal bor poroşok

  Pokary arassa kristal bor poroşok

  Kompaniýamyzda bor poroşokynyň iki görnüşi bar:

  Kristal bor tozy we amorf bor tozy.

 • Vanadiý metal bahasy arassa Vanadiý bölegi

  Vanadiý metal bahasy arassa Vanadiý bölegi

  Önümiň beýany Wanadiý kümüş-çal metal.Ereýän nokat 1890 is bolup, ýokary eriş nokadyna seýrek metallara degişlidir.Onuň gaýnadýan nokady 3380 pure, arassa vanadiý gaty, magnit däl we süýümli, ýöne az mukdarda hapalar, esasanam azot, kislorod, wodorod we ş.m. bar bolsa, plastikligini ep-esli azaldyp biler.Huarui bölek we poroşok görnüşinde arassa vanadiý bilen üpjün edýär.Spesifikasiýa V-1 V-2 V-3 V-4 V Bal 99.9 99.5 99 Fe 0 ....
 • Titan Boride Poroşok Keramika materiallary TiB2 Titan Diborid Poroşok

  Titan Boride Poroşok Keramika materiallary TiB2 Titan Diborid Poroşok

  Önümiň beýany TiB2 tozy, altyburç kristal gurluşy bolan çal-gara poroşokdyr.Huarui tarapyndan öndürilen TiB2 tozy, ýokary eriş nokady, gaty gatylygy, aşgazana garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, güýçli ýylylyk geçirijiligi we ajaýyp elektrik geçirijiligi bar.Ajaýyp himiki durnuklylygy we termiki zarba garşylygy bar.Spesifikasiýa TiB2 99% Ti 68% B 30% Fe 0.10% Al 0.05% Si 0.05% C 0.15% N 0.05% O 0.50% Beýleki 0.80% Applicati ...
 • Nano 99,99% Volfram Disulfid Poroşok WS2 tozy

  Nano 99,99% Volfram Disulfid Poroşok WS2 tozy

  Önümiň beýany Volfram disulfidi wolfram bilen kükürdiň birleşmesidir, suwda we organiki erginlerde eräp bilmeýär we kislotalar we esaslar bilen täsir etmeýär.Icarymgeçiriji we diamagnetiki aýratynlyklary bolan çal-gara poroşok.Volfram disulfid tozy, molibden disulfidinden, pes sürtülme koeffisiýentinden we has ýokary gysyş güýjünden has gowy öndürijilikli çalgy hökmünde ulanylyp bilner.Volfram Disulfid tozynyň spesifikasiýa aýratynlyklary> 99,9% Ölçeg ...
 • Pokary arassalyk Bi tozy metal Bismut tozy

  Pokary arassalyk Bi tozy metal Bismut tozy

  Önümiň beýany Bismut tozy, metal ýalpyldawuk açyk kümüş-çal tozy.Mehaniki ezmek usuly, top üwemek usuly we dürli amallaryň atomizasiýa usuly bilen öndürilip bilner.Önüm ýokary arassalygy, bölejikleriň birmeňzeş ululygy, sferik görnüşi, gowy dispersiýasy, ýokary okislenme temperaturasy we gowy süzgüç gysyşy bar.Spesifikasiýa Önümiň ady Bismut metal tozy Daş görnüşi açyk çal poroşok görnüşi Ölçegi 100-325 mesh Molekulýar formula Bi Mol ...
 • 4N 99.99% Bismut Ingot Pokary arassalyk Bismut Ingots

  4N 99.99% Bismut Ingot Pokary arassalyk Bismut Ingots

  Önümiň beýany Bismut, sowuk giňelme we gysylma aýratynlyklary bilen açyk we açyk sary reňkli metal, gaty we döwük, ezmek aňsat.Otag otagynda bismut kislorod ýa-da suw bilen täsir etmeýär, howada durnukly we elektrik we ýylylyk geçirijiligi pes.Bismut ereýän nokadyň üstünde gyzdyrylýar we ýanýar, açyk gök alaw bilen, bismut trioksidi öndürýär we gyzyl bismut kükürt we galogen bilen birleşip bilýär.Spesifikasiýa ...
 • Zawodyň rozetkasy Kümüşden örtülen mis tozy Ag-Cu tozy

  Zawodyň rozetkasy Kümüşden örtülen mis tozy Ag-Cu tozy

  Haryt beýany Aýratynlyk spesifikasiýa amaly programma bukjasy
 • Ajaýyp geçiriji Nano Kümüş poroşok

  Ajaýyp geçiriji Nano Kümüş poroşok

  Önümiň beýany Kümüş poroşokymyz pes dykyzlyk, ýokary elektrik geçirijiligi, gowy suwuklyk we okislenme garşylygy aýratynlyklaryna eýedir.Flake kümüş poroşok polimeriň ululygy, geçiriji örtükler we elektromagnit gorag örtükleri üçin amatly materialdyr.Kümüş poroşok bilen örtülen gowy suwuklyk, oturymlylyga we uly pürküji meýdany bar.Spesifikasiýa goýmasy
 • Atom energiýasy üçin ýokary arassa metal Hafnium tozy

  Atom energiýasy üçin ýokary arassa metal Hafnium tozy

  Hafnium ajaýyp kümüş-çal geçiş metaldyr.Hafniý suwuk gidroklor kislotasy, kükürt kislotasy we güýçli aşgar erginleri bilen reaksiýa bermeýär, ýöne gidroflor kislotasynda we akwa regiýasynda erär.Hafnium tozy, adatça gidrohidrojenasiýa prosesi bilen öndürilýär.

 • Zirkonium gubka zirkonium metal poroşokynyň bahasy

  Zirkonium gubka zirkonium metal poroşokynyň bahasy

  Zirkonium açyk çal reňkli ýokary eriş nokady metaldyr.Zirkoniniň ýüzünde ýagtylyk bilen oksid filminiň gatlagyny emele getirmek aňsat, şonuň üçin daşky görnüşi polatdan meňzeýär.Poslama garşylyk bar, gidroflor kislotasynda we akwa regiýasynda ereýär.Highokary temperaturada, metal däl elementler we köp metal elementleri bilen reaksiýa berip, gaty ergin birleşmelerini emele getirip biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2