Atylylyk geçiriji materiallar

Atylylyk geçiriji materiallar

 • Malylylyk geçirijilik materialy üçin sferik Bor Nitride keramiki

  Malylylyk geçirijilik materialy üçin sferik Bor Nitride keramiki

  Dolduryş ukyby we ýokary hereketliligi bilen üýtgedilen bor nitridi ýokary derejeli izolýasiýa we ýylylyk geçirijilik materiallarynda giňden ulanyldy, birleşdirilen ulgamyň ýylylyk geçirijiligini netijeli gowulandyrdy, zerur bolan ýokary derejeli elektron önümlerinde giň ulanylyş perspektiwalaryny görkezdi. ýylylyk dolandyryşy.

 • Malylylyk interfeýs materiallary üçin sferik alýumina tozy

  Malylylyk interfeýs materiallary üçin sferik alýumina tozy

  HRK seriýaly sferik alýumini, adaty tertipsiz Al2O3 görnüşinde ösýän ýokary temperaturaly eritme usuly bilen öndürilýär we soňky önümi almak üçin barlagdan, arassalamakdan we beýleki amallardan geçýär.Alnan alýuminiň ýokary sferoidizasiýa derejesi, bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy we ýokary arassalygy bar.Highokary ýylylyk geçirijiligi we oňat hereketliligi ýaly özboluşly aýratynlyklary sebäpli önüm ýylylyk interfeýs materiallaryny doldurmak, termiki in engineeringenerçilik plastmassalary we alýumin esasly mis örtükli laminatlar we ş.m.

 • Termiki interfeýs materialy üçin HR-F sferik alýumin nitrit poroşok

  Termiki interfeýs materialy üçin HR-F sferik alýumin nitrit poroşok

  HR-F seriýaly sferik alýumin nitrit doldurgyjy, ýörite sferanyň emele gelmegi, nitridi arassalamak, klassifikasiýa we beýleki amallar arkaly alnan önümdir.Alýumin nitridiniň ýokary sferoidizasiýa derejesi, ownuk aýratyn ýer meýdany, bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy we ýokary arassalygy bar.Bu önüm ýokary ýylylyk geçirijiligi, gowy suwuklygy we beýleki aýratynlyklary sebäpli termiki interfeýs materialy hökmünde giňden ulanylýar.